Ginčų sprendimas

 • Bylos strategijos parengimas, konsultavimas
 • Tarpininkavimas ginčuose
 • Klientų atstovavimas vykdymo procese, santykiuose ir bylose su antstoliu
 • Skolų priteisimo ir išieškojimo bylos
 • Sandorių ginčijimo bylos
 • Nuomos, lizingo santykių bylos
 • Draudimo santykių bylos
 • Nekilnojamojo turto, statybos bylos
 • Akcininkų tarpusavio ginčai
 • Mokestiniai ginčai
 • Transporto teisės bylos
 • Viešųjų pirkimų bylos
 • Aplinkosaugos santykių bylos
 • Šeimos teisės bylos
 • Bankroto ir restruktūrizavimo bylos

Patirtis ginčų sprendimo srityje

 • Teikėme teisinius patarimus energetikos įmonei dėl žalos atlyginimo ir atstovavome ją teisme
 • Patarinėjome vieno didžiausių bankų bankroto procese, konsultavome banko administratorių, atstovavome banko interesus teisme
 • Atstovavome vieną didžiausių draudimo kompanijų draudimo išmokos mokėjimo byloje (civilinės atsakomybės draudimo srityje)
 • Atstovavome klientą ginče su mokesčių administratoriumi, patarėme PVM apskaitymo ir mokėjimo klausimais
 • Nuolat patarinėjome ir atstovavome vieną didžiausių lizingo kompanijų teismuose, arbitraže bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, vykdėme skolų portfelio teisinę priežiūrą
 • Atstovavome klientus (viešųjų pirkimų konkursų dalyvius) ginčuose su perkančiosiomis organizacijomis
 • Atstovavome kliento interesus byloje dėl konkurencijos įstatymų pažeidimo (sankcijų dėl draudžiamo kartelinio susitarimo taikymo)
 • Patarėme ir atstovavome klientams teismuose pakuočių atliekų tvarkymo klausimais
 • Atstovavome klientą – įmonės savininką – dėl žalos atlyginimo iš juridinio asmens dalyvio
 • Atstovavome vieną didžiausių telekomunikacijų įmonių nuomos, įrangos montavimo ir kitais klausimais
 • Patarėme vienam didžiausių turizmo operatorių žalos iš įmonės vadovo atlygimo klausimais

Reikalingas patarimas renkantis Jus dominančią paslaugą?

Aprašymas nėra viskas, patirtis ir sėkmės istorijos - yra viskas